LED Trang Trí Tòa Nhà L18-01

LED Wall Washer
Epistar Chip
AC 220V IP65

CÔNGSUẤTKÍCHTHƯỚCMÀU
18W50x55x1000 mm3000/6000k/RGB
24W50x55x1000 mm3000/6000k/RGB
36W50x55x1000 mm3000/6000k/RGB