LED Trang Trí Tòa Nhà L18-02

LED Wall Washer
Epistar Chip
AC 220V IP65

CÔNG SUẤTKÍCH THƯỚCMÀU
18W43x51x1000 mm3000/6000k/RGB
24W43x51x1000 mm3000/6000k/RGB
36W43x51x1000 mm3000/6000k/RGB