LED Trang Trí Tòa Nhà L18-05

LED Wall Washer
Epistar Chip
AC 220V. IP65

CÔNG SUẤTKÍCH THƯỚCMÀU
18W40x35x1000 mm3000/6000k/RGB
24W40x35x1000 mm3000/6000k/RGB
36W40x35x1000 mm3000/6000k/RGB