LED Trang Trí Tòa Nhà L18-06

LED Wall Washer
Epistar Chip
AC 220V. IP65

CÔNG SUẤTKÍCH THƯỚCMÀU
18W45x25x1000 mm3000/6000k/RGB
24W45x25x1000 mm3000/6000k/RGB
36W45x25x1000 mm3000/6000k/RGB