LED Trang Trí Tòa Nhà L18-07

LED Wall Washer
Epistar Chip
AC 220V. IP65

CÔNG SUẤTKÍCH THƯỚCMÀU
18W35x30x1000 mm3000/6000k/RGB
24W35x30x1000 mm3000/6000k/RGB
36W35x30x1000 mm3000/6000k/RGB