LED Trang Trí Tòa Nhà L18-09

LED Wall Washer
Epistar Chip
AC 220V. IP65

CÔNG SUẤTKÍCH THƯỚCMÀU
18W40x48x1000 mm3000/6000k/RGB
24W40x48x1000 mm3000/6000k/RGB
36W40x48x1000 mm3000/6000k/RGB