LED Trang Trí Tòa Nhà L18-10

LED Wall Washer
Epistar Chip
AC 220V. IP65

CÔNG SUẤTKÍCH THƯỚCMÀU
18W75x15x1000 mm3000/6000k/RGB
24W75x15x1000 mm3000/6000k/RGB
36W75x15x1000 mm3000/6000k/RGB